Essay Om Sociale Medier

Posted by / 02-Feb-2021 03:05

Essay Om Sociale Medier

De såkaldte weblogs eller blogs, som i dag findes i tusindvis på nettet, er ligeledes karakteristiske eksempler på sociale medier.De ser dagens lys på nettet sidst i 1990'erne, og man kan se dem som de første eksempler på sociale medier, hvor almindelige mennesker for alvor får mulighed for at uploade indhold og kommentere hinandens opslag.Man kan ikke skrive og vise hvad som helst på Facebook.Direkte trusler og hadefulde udtalelser fjernes, det samme gør seksuelle og sadistiske billeder, mobning og chikane af andre accepteres ikke, og nøgenhed kan kun tillades under visse betingelser (ex kunstneriske projekter, ammende kvinder).En undersøgelse af medieforskerne Anne Scott Sørensen og Jakob Linaa Jensen fra 2010 (Tække 2015) peger på, at der ved siden af de officielle regler og de almindelige normer for adfærd i offentlige sammenhænge desuden har udviklet sig nogle særlige normer på Facebook, en såkaldt (trukket sammen af ordene net og etikette), der regulerer, hvordan brugerne kommunikerer med hinanden, og hvilket indhold der er acceptabelt, og hvilket der ikke er.Smalltalken er i den forstand en slags social lim, der binder os sammen.

Her har kommunikationen og delingen af indhold første prioritet.

De har ikke, som de traditionelle medier, hver deres fysiske kanal, men de bygger alle på nettets eksistens og muligheden for at være online.

I virkeligheden er der mange forskellige typer af sociale medier.

Undersøgelsen viser for eksempel, at mange finder det upassende at blive konfronteret med vedvarende statusopdateringer om alvorlig sygdom, død, kropslige defekter eller psykiske problemer.

Enkeltstående meddelelser af denne type behøver dog ikke udgøre et problem, især ikke, hvis man samtidig viser, man kan mestre dem og dermed undgår at appellere til andre om at engagere sig og tage stilling, men bliver denne type opdateringer til reglen og ikke undtagelsen, finder mange det upassende.

Essay Om Sociale Medier-44Essay Om Sociale Medier-18Essay Om Sociale Medier-73

Tænk blot på, hvor ofte man samles om at se en film, hvor tit man diskuteret en aktuel nyhed, eller hvor meget smalltalk der dagen efter i skolen kan komme ud af, at mange har set det samme afsnit af en ungdomsserie. De sociale medier er imidlertid sociale på en ny måde, fordi de har indbygget deres socialitet i selve måden, de fungerer på, og i særlig grad prioriterer og opfordrer til social og (Klastrup, 2016). Hvad kendetegner ifølge jer kommunikationen på de sociale medier?